Maandag, 11 december 2023

Vrijwilligersnota

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE EN DE VRIJWILLIGER

1. GEGEVENS ORGANISATIE

- Naam organisatie: zvc Den Toren

- Juridisch statuut: feitelijke vereniging

- Maatschappelijke zetel: Brulens 2, 2275 Gierle

- Telefoonnummer: 014/55.26.27

- E-mailadres: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

- Omschrijving sociale doelstelling: organiseren van zaalvoetbal voor iedereen, zowel in competie- als recreatief

verband.

2. INFORMATIE VERZEKERING

2.1. verplichte verzekering: de organisatie heeft een verzekering afgesloten die de burgerrechtelijke

aansprakelijkheid dekt van lektorat bachelorarbeit de organisatie, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid.

- Naam verzekeringsmaatschappij: FIDEA, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen

- Polisnummer: A9/30525041

2.2. vrije verzekering: de organisatie heeft volgende facultatieve verzekeringen afgesloten:

- Omschrijving gedekt risico:

 lichamelijke schade die geleden is door de vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het

vrijwilligerswerk of op de weg van en naar de activiteiten en voor ziekten opgelopen als gevolg van de

vrijwillige activiteit.

 rechtsbijstand

- Naam verzekeringsmaatschappij: FIDEA, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen

- Polisnummer: A9/30525041

3. ONKOSTENVERGOEDING

De organisatie betaalt geen onkostenvergoeding aan de vrijwilliger.

4. GEHEIMHOUDINGSPLICHT

Als vrijwilliger ben je gehouden tot de geheimhoudingsplicht zoals omschreven in het art. 458 van het

Strafwetboek.

“ Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die

uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken

buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie, getuigenis

af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een

gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank (om te

zetten 50 euro)”.

De vermelding “andere personen” in de opsomming, kan dus ook op een vrijwilliger slaan in gevallen waar een

vorm van geheimhouding verplicht is. Dit betekent dat alle informatie, die verkregen is bij het uitoefenen van de

vrijwilligersdienst, niet zo maar in de openheid mag gebracht worden.

5. AANSPRAKELIJKHEID

De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden en aan de organisatie

berokkent bij het verrichten van vrijwilligerswerk, behalve in geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan

toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger.